Hjernerystelse


En hjernerystelse er en skade på hjernen, der resulterer i midlertidigt tab af hjernens normale funktion. Hjernerystelse ses ved en større skade mod hovedet.

Efter hjernerystelse kan der ses en række forskellige symptomer.Det kan dreje sig om

  • Fysiske symptomer som f.eks. hovedpine, nakkesmerter, kvalme, søvnvanskeligheder, følsomhed overfor lyd og lys, problemer med balancen, synsvanskeligheder
  • Adfærdsmæssige og emotionelle symptomer, f.eks. træthed, ændret emotionelt responsmønster
  • Kognitive symptomer, f.eks. reduceret mentalt tempo, problemer med at koncentrere sig og huske

En dansk opgørelse fandt, at 40% af personer der har haft hjernerystelse, fortsat har symptomer en måned efter hjernerystelsen. Internationale studier har fundet, at op til 43% har fortsatte symptomer 3 måneder efter hjernerystelsen, 34% har symptomer 6 måneder efter hjernerystelse, og mellem 5-20% har symptomer 12 måneder efter hjernerystelse.

Ved langvarig hjernerystelse, er det vigtigt, at man skal lære at gøre ting på en ny og mere hensigtsmæssig måde samt, at man skal blive god til at prioritere og sætte grænser.

Behandling af en hjernerystelse er - for behandleren - et stort ønske om at hjælpe sin klient hurtigst muligt, men samtidig en meget skrøbelig opgave, da man meget nemt kan komme til at gøre for meget.

Kranio sakral Terapi er med sin blide og lyttende tilgang særdeles velegnet til behandling af hjernerystelse. Blodforsyningen til og fra hjernen er nedsat og det er af stor betydning for ophelingen, at få flowet tilbage i både blod og lymfe. unsplash