Antroposofisk Homøopati


Homøopatisk behandling er en komplementær medicinsk tilgang, der sigter mod at styrke kroppens naturlige helbredelseskræfter.  


Ordet homøopati stammer fra det græske ord Homoios, der betyder 'lignende' og Patos der betyder 'lidelse' eller 'sygdom'. Således tolkes homøopatien som: 'Lignende skal helbredes med lignende'.

Eksempelvis har en person, der lider af rindende øjne og næse, samme symptomer som én, der snitter løg”. Homøopaten laver et stærkt fortyndet udtræk fra løg og giver det til patienten, som så ofte kan helbredes for høfeber og allergisk snue!


Homøopati er :

  • vand med hukommelse
  • virker ved at afbalancere kroppens svagheder og aktivere evnen til selvhelbredelse 
  • lægemidler der er godkendt og registreret i Sundhedsstyrelsen


Indholdet i homøopatiske præparater er udvundet fra plante, mineral og dyreriget, Midlerne er stærkt fortyndede for at øge deres virkning, og behandlingen er beregnet til at stimulere kroppens egne helbredelseskræfter. Homøopatisk behandling er kendt for at være en sikker og naturlig behandlingsform. 

  Historie


Den Antroposofiske homøopatiske medicin er en udløber af klassisk homøopati, som blev grundlagt af den tyske læge Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843 ). Han arbejdede som læge og kemiker og var meget anset indenfor sit felt. Fra ca år 1810 praktiserede Hahnemann med sine nye homøopatiske metoder og opnåede opsigtsvækkende resultater, som spredte sig til hele Europa i en nærmest eksplosiv udvikling: Således døde kun ganske få under koleraepidemien i 1831, efter at de havde fået homøopatisk behandling.


Omkring 1920, kom den tyske filosof Rudolf Steiner ind i billedet. Han havde en særlig måde at betragte mennesket på :

At mennesket bestod af en krop, en sjæl og en ånd og at det er mennesket, man behandler og ikke sygdommen. Dette menneskebillede og hans åndsvidenskabelige betragtninger, blev grundlaget for den antroposofiske medicin.

Den antroposofiske lægemiddel-produktion blev startet af Weleda, Tyskland.

I Danmark fremstilles den antroposofiske medicin af lægemiddelfirmaet Allergica, som er beliggende i Silkeborg, - grundlagt af heil-praktiker Per Bach Boesen, som har skrevet mange bøger om emnet.

Homøopatien i Dag

Homøopatien er i dag udbredt i flere lande.


Tyskland er fortsat det land, som har det største antal homøopatiske læger og heil-praktikere (statsanerkendte naturlæger) og hvor der er flest antroposofisk orienterede hospitaler.


Robert Bosch – grundlæggeren af elektronikgiganten Bosch – betalte for oprettelsen af et homøopatisk hospital i 1940 og hans fond finansierer stadig en del forskning i homøopati.


I Frankrig har en del hospitaler homøopatiske afdelinger,  og der gives sygesikringstilskud.


I England har Londons Kongelige Homøopatiske Hospital eksisteret i over 100 år, og det Engelske kongehus har brugt homøopatiske læger siden 1830. I dag er Prins Charles meget aktiv i den engelske debat til fordel for homøopatien.

Organernes betydning for psykiske sygdomme


Ved holistisk behandling af mennesket ved man, at årsagen skal findes et andet sted, end hvor symptomet sidder! 


De mest centrale organer i vores krop er leveren, nyrerne, lungerne og hjertet. Disse organer regulerer ændringer i hjernens stofskifte ved psykiske sygdomme og problemer. 


Det har vist sig, at det ofte kan betale sig at give opbyggende behandling af disse 4 organer, når man skal behandle psykiske sygdomme med homøopati!

unsplash