Stress


Stress er ikke en sygdom, men en belastningstilstand, som kan opleves både fysisk og psykisk.

Det er ikke et problem at være stresset, når blot det er over en kort periode - men bliver det en daglig vane at være stresset, aftager den gavnlige virkning!

 

 • Stress er årsag til 1 ½ million ekstra fraværsdage i Danmark
 • 30.000 hospitalsindlæggelser
 • 500.000 kontakter til egen læge
 • 1.400 mennesker dør hvert år af stress
 • Stress koster samfundet /sundhedsvæsenet 14 milliarder hvert år


Det moderne samfund med dens mange ” krav ” belaster flere og flere mennesker, som bryder sammen med stress-symptomer i form af angst, uro, søvnproblemer, uarbejdsdygtighed, depression m.m.

Allerede som baby bliver man anbragt på institutioner som bombarderer sansesystemet og op igennem skolesystemet stilles der krav, som børn og unge faktisk har svært ved at tage ind!

De er jo samtidig i gang med at vokse – rent fysisk, men hjernen er også i fuld gang med at modnes og hele den biologiske udvikling fra barn til voksen, kræver i forvejen enorme ressourcer!

Når man bliver presset allerede som barn - for meget og for tidlig indlæring - kan det på sigt hæmme vores robusthed og skabe risiko for angst og udmattelse senere i livet!

Mennesker oplever udfordringer på forskellige måder - den enkeltes tilgang til verden er helt afgørende for, om vedkommende bliver stresset af situationen og denne følelse kan være svær at ændre, men man kan lære at håndtere udfordrende situationer mere hensigtsmæssigt.

 

Hvad sker der når kroppen rammes af stress:

 

 • Udbrændthed / binyretræthed
 • Frygt/angst/depression
 • Indlæring og korttidshukommelse bliver ramt
 • Beslutninger, sociale sammenhænge og humør ændres
 • Immunforsvaret nedbrydes, flere infektioner
 • Puls og blodtryk øges, så risikoen for blodpropper stiger
 • Kortisol frigiver fedt fra dine fedtdepoter, øger mængden af sukker fra leveren og forstærker din appetit - dette øger risikoen for overvægt og diabetes!

 

Hvad kan vi så f.eks. gøre:

 

 • Ro og hvilepauser
 • Gør noget der gør dig glad!
 • Er der noget der skal ændres på?
 • Motion
 • Acceptér, at kroppen/hjernen kan mindre i en længere periode
 • Mindfulness, Qi Gong og Yoga
 • Kraniosakral Terapi eller zoneterapi
 • Opbygning og støtte med homøopatiske midler
 • Sundt fedt til hjernen, kig på din kost!


unsplash